امروز: دوشنبه 1 بهمن 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پاورپوینت بررسی اثر رضایت شغلی بر بهره‌وری نیروی كار

پاورپوینت بررسی اثر رضایت شغلی بر بهره‌وری نیروی كار دسته: اقتصاد
بازدید: 36 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 3112 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 111

بررسی اثر رضایت شغلی بر بهره‌وری نیروی كار اسلاید بررسی اثر رضایت شغلی بر بهره‌وری نیروی كار پاورپوینت بررسی اثر رضایت شغلی بر بهره‌وری نیروی كار اثر رضایت شغلی بر بهره‌وری نیروی كار

قیمت فایل فقط 6,050 تومان

خرید

توضیحات 111 اسلاید همراه با تصاویر و نمودارها

—بررسی اثر رضایت شغلی بر بهره‌وری نیروی كار

بخشی از متن :

کلیات تحقیق

بیان مساله

تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر وكارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی كار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی است. وجود ساختار سازمانی مناسب، روش‌های اجرائی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای كار متعادل و از همه مهم‌تر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی هستند كه برای نیل به بهره‌وری مطلوب باید موردتوجه مدیران قرار گیرد.

— روح فرهنگ بهبود بهره‌وری باید در کالبد سازمان دمیده شود كه در آن میان نیروی انسانی هسته مركزی را تشكیل می‌دهد. یكی از مهم‌ترین اهداف در هر سازمان ارتقای سطح بهره‌وری آن است و با توجه به اینكه انسان در ایجاد بهره‌وری نقشی محوری دارد درخواست‌های او در سازمان اثری كلیدی به‌جا می‌گذارد.

— با توجه به اهمیت بالای منابع انسانی در سازمان‌ها و بهره‌وری، در این پژوهش، سعی بر آن است كه نقش رضایت شغلی كاركنان بر بهره‌وری آنان موردبررسی قرار گیرد .

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ

— هدف اصلی تحقیق تعیین اثر رضایت شغلی بر بهره‌وری نیروی كار در شركت صنعتی توزین الكتریك می‌باشد و در این راستا ،اهداف فرعی زیر دنبال می‌شود:

1- تعیین اثر حقوق و دستمزد بر بهره‌وری نیروی كار بخش تولید

2- تعیین اثر ماهیت کار بر بهره‌وری نیروی كار بخش تولید

3- تعیین اثر سیستم‌های ارتقاء شغلی بر بهره‌وری نیروی كار بخش تولید

4- تعیین اثر رابطه باهمكاران بر بهره وری نیروی كار بخش تولید

5- تعیین اثر سبك رهبری سرپرستان بر بهره وری نیروی كار بخش تولید

6- تعیین اثر شرایط فیزیكی بر بهره‌وری نیروی كار بخش تولید

بیان مسأله تحقیق

— موضوع بهره‌وری نیروی انسانی یك نگرانی اصلی برای محققان و همچنین برای دست‌اندرکاران بهره‌وری در چند دهه گذشته بوده است .

— با توجه به اینكه محصولات شرکت‌های صنعتی محصولاتی باارزش مالی بالا هستند و همچنین شرایط كاری كاركنان به دلیل استفاده از مواد سخت و ابزارآلات سنگین تا حدودی طاقت‌فرسا است برای همین، مدیران شرکت‌ها به دنبال استراتژی‌هایی برای بهبود بهره‌وری نیروی انسانی هستند

اهمیت موضوع

1- در حال حاضر بخش صنعت، سهم بزرگی در قلمرو اقتصادی – اجتماعی کشور دارد و این سهم به‌مرور در حال افزایش است .

2- بر اساس آخرین گزارش سازمان ملی بهره‌وری ایران، شاخص‌های بهره‌وری نیروی كار و دستمزد در رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی بر اساس ارزش ستانده در بازه زمانی 1383-1390صعودی بوده است، درحالی‌که روند كلی این شاخص‌ها بر مبنای ارزش‌افزوده نزولی بوده است.

— 3-با توجه به گزارشات منتشر شده توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران در سال 1394ملاحظه می‌گردد كه تحریم‌های اقتصادی و عدم تولید در صنایع وابسته به واردات منجر به كاهش تولید و كاهش بهره‌وری نیروی كار در كل صنایع بزرگ‌شده است .

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی

— رضایت شغلی بر بهره وری نیروی كار در شركت صنعتی توزین الكتریك تأثیر دارد.

فرضیات فرعی

— حقوق و دستمزد بر بهره وری نیروی كار در شركت مذكور تأثیر دارد .

— 2- ماهیت كار بر بهره وری نیروی كار در شركت مذكور تأثیر دارد .

— 3- سیستمهای ارتقاء شغلی بر بهره وری نیروی كار در شركت مذكور تأثیر دارد .

— 4- رابطه با همكاران بر بهره وری نیروی كار در شركت مذكور تأثیر دارد .

— 5- سبك رهبری سرپرستان بر بهره وری نیروی كار در شركت مذكور تأثیر دارد .

— 6- شرایط فیزیكی بر بهره وری نیروی كار در شركت مذكور تأثیر دارد .

اهداف تحقیق

— هدف اصلی تحقیق تعیین اثر رضایت شغلی بر بهره‌وری نیروی كار در شركت صنعتی توزین الكتریك می‌باشد و در این راستا ،اهداف فرعی زیر دنبال می‌شود:

— تعیین اثر حقوق و دستمزد بر بهره‌وری نیروی كار بخش تولید

— تعیین اثر ماهیت کار بر بهره‌وری نیروی كار بخش تولید

— تعیین اثر سیستم‌های ارتقاء شغلی بر بهره‌وری نیروی كار بخش تولید

— تعیین اثر رابطه باهمكاران بر بهره وری نیروی كار بخش تولید

— تعیین اثر سبك رهبری سرپرستان بر بهره وری نیروی كار بخش تولید

— تعیین اثر شرایط فیزیكی بر بهره‌وری نیروی كار بخش تولید

مدل تحقیق

تعریف متغیرها

تعریف مفهومی رضایت شغلی: رضایت شغلی به‌عنوان یك حالت احساس مطبوع یا مثبت است كه از ارزیابی شغل شخص یا تجزیه شغل او منتج می‌شود.

تعریف مفهومی بهره وری: استفاده بهینه از منابع سازمان بمنظور رسیدن به اهداف كارا و اثربخش، در چارچوب یك نظام ارزشی مورد قبول می باشد.

تعریف متغیرها

تعریف عملیاتی متغیرها

— رضایت شغلی :عبارت است از میزان نمره‌ای كه یك فرد از طریق پرسشنامه توزیعی و یا نظرسنجی میدانی كسب نموده و چنان چه فراتر از میانگین باشد حد كف رضایت شغل خود را نشان می‌دهد. در تحقیق حاضر رضایت شغلی به‌وسیله پرسشنامه 19 سؤالی رضایت شغلی مینه سوتا برآورد شد. نمره‌ای كه كاركنان و اعضای هیأت علمی از پاسخ دادن به شاخص مذكور می‌گیرند شاخص رضایت شغلی آنان است.

— بهره وری نیروی کار: میانگین یا معدل نمرات هر یک از ابعاد هفت گانه بهره وری که در پیوستاری از 1تا5 قرار داشته و نمره1کمترین میزان بهره وری و عدد ۵بیشترین میزان بهره وری را نشان میدهد.

فصل دوم:
ادبیات تحقیق

تاریخچه پیدایش و تحول مفهوم بهره‌وری

نخستین تلاش ها توأم با برداشت علمی نسبت به بهبود بهره وری از قرن هجدهم آغاز می شود. آدام اسمیت در سال 1776 در كتاب خود با نام" پژوهشی در ماهیت و ریشه های ثروت ملل" موضوع تقسیم كار را به عنوان كلید افزایش كارایی مطرح كرد.

و مطالب مهم آورده شده (سرتیتر ها)

نظریه‌های فرایندی

نظریه انگیزش بهداشتی(دوعاملی هرزبرگ)

نظریه نقشی

نظریه سلسله‌مراتب نیازها

الگوی اسنادهای وظیفه‌ای ضروری

نظریه هدف‌گذاری

سیكل عملكرد بالا

نظریه اختلاف

نظریه برابری آدامز

نظریه جاذبه – وسیله – انتظار

نظریه ارزش لاك

ابعاد رضایت شغلی

روش های اندازه گیری رضایت شغلی

ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی

مقایسه مدل های اصلی رضایت شغلی

شاخص‌های رضایت شغلی

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

پیامدهای رضایت شغلی

پیامدهای عدم رضایت شغلی

راه های ایجاد رضایت شغلی

بهره وری

اندازه گیری بهره وری

شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها

چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سطح شرکت یا سازمان

دیدگاه های مختلف در مورد بهره وری

عوامل موثر بر بهره وری

كیفیت زندگی كاری(QWL)

نظام ارتقاء بهره وری

دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری از نظر پركوپنكو

راه های بهبود بهره وری

مدل های بهبود بهره وری

مدل گودوین

مدل هرشاور و راش

استراتژی استوارت

برداشتهای نادرست از مفهوم بهره وری

برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

رابطه رضایت شغلی و بهره وری

روش تحقیق

روش تحقیق

یافته های تحقیق

وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرجنسیت

وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرگروه سنی

وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل

وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات

وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه كار

وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر پست سازمانی

تحلیل آمارهای توصیفی

بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

فرضیه اول

بررسی آزمون همبستگی پیرسون بین حقوق و دستمزد و بهره وری منابع انسانی

فرضیه دوم

بررسی آزمون همبستگی پیرسون بین ماهیت كار و بهره وری منابع انسانی

فرضیه سوم

بررسی آزمون همبستگی پیرسون بین سیستم ارتقاء شغلی و بهره وری منابع انسانی

فرضیه چهارم

فرضیه پنجم

بررسی آزمون همبستگی پیرسون بین شرایط فیزیکی و بهره وری منابع انسانی

بررسی آزمون همبستگی پیرسون بین رابطه با همكاران و بهره وری منابع انسانی

فرضیه ششم

بررسی آزمون همبستگی پیرسون بین سبك رهبری و بهره وری منابع انسانی

فرضیه اصلی

رتبهبندی مؤلفههای متغیر رضایت شغلی

رتبهبندی مؤلفههای متغیر رضایت شغلی

بررسی وجود اختلاف معنی دار در میانگین متغیر رضایت شغلی و بهره وری

آزمون من ویتنی

بررسی وجود اختلاف معنی دار در میانگین متغیر رضایت شغلی و بهره وری

آزمون من ویتنی

بررسی وجود اختلاف معنی دار در میانگین متغیر رضایت شغلی و بهره وری

آزمون كروسكال والیس

بررسی وجود اختلاف معنی دار در میانگین متغیر رضایت شغلی و بهره وری

آزمون كروسكال والیس

بررسی وجود اختلاف معنی دار در میانگین متغیر رضایت شغلی و بهره وری

آزمون كروسكال والیس

بررسی وجود اختلاف معنی دار در میانگین متغیر رضایت شغلی و بهره وری

آزمون كروسكال والیس

نتیجه گیری و پیشنهادات

سایر نتایج تحقیق

نتایج حاصل از فرضیه ها

بسیار کامل و مفید همراه با نمودارها و تصاویر

قیمت فایل فقط 6,050 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی اثر رضایت شغلی بر بهره‌وری نیروی كار , اسلاید بررسی اثر رضایت شغلی بر بهره‌وری نیروی كار , پاورپوینت بررسی اثر رضایت شغلی بر بهره‌وری نیروی كار , اثر رضایت شغلی بر بهره‌وری نیروی كار

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر